- Khi một ước mơ đã chết, đừng nuối tiếc, đừng tự thương hại mình và đừng kể lể về những điều mình mất mát. Hãy mạnh dạn mơ một ước mơ khác. (Tm dịch từ Daily Devotion)