Tuần lễ 1:

 

v Anh khờ có hai con ngựa giống nhau đến độ anh bị lẫn lộn nhiều lần, gây ra nhiều rắc rối. Cho đến một ngày kia anh tình cờ khám phá ra con ngựa đen cao hơn con ngựa trắng đến hai bàn tay.

 

v Mẹ là người có thể chia xẻ tình thương cho mười đứa con và mỗi đứa con đều nhận đủ tình thương.

 

v Bệnh viện tâm thần có nhiều đàn ông hơn đàn bà. Bạn nghĩ ai đưa họ vào đó ?

 

v Vợ của ông Feodor Vassilyer tại Nga sô được xem là người mẹ có nhiều con nhứt. Với 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh bốn; bà có tổng cộng 69 người con.

 

v “Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi” (Mẹ của hoàng đế Lemuel).