Tuần lễ 2:

 

v Thế giới không phải của người đàn ông. Khi một hài nhi được sinh ra, người ta hỏi: “Bà mẹ có khoẻ không ?” Khi chàng thanh niên cưới vợ, người ta hỏi: “Cô dâu có đẹp không ?” Khi người đàn ông chết, người ta hỏi: “Bà vợ được bao nhiêu tiền bảo hiểm ?”

 

v Bệnh nhân được bác sĩ báo tin rằng chỉ còn sống hai tuần lễ nữa thôi. Bệnh nhân xin một tuần vào tháng sáu và một tuần vào tháng mười một.

 

v Đối với người mẹ, con mình chẳng bao giờ trưởng thành cả; và người con chẳng bao giờ trưởng thành cho đến khi hiểu và chấp nhận sự suy nghĩ đó của mẹ. (Sydney Harris).

 

v Bốn phụ nữ cãi nhau, la hét, nắm tóc nhau giựt một hồi bèn kéo nhau đến đồn cảnh sát. Bà nào cũng dành nói trước. Ông cảnh sát đập bàn, la lớn, bảo mọi người im lặng, rồi nói: “Bà nào già, nói trước.” Vụ kiện chấm dứt.

 

v Một ca sĩ hỏi một ca sĩ khác: “Sao chị không hát nữa ?” – “Sức khoẻ kém.” – “Chị ? Sức khoẻ kém ?” – “Không. Sức khoẻ của khán thính giả kém.”