Tuần lễ 8:

 

v Bác sĩ: “Người bệnh có số 19.” Người bệnh số 19: “Thưa bác sĩ, tôi lo lắm. Chẳng ai muốn nói chuyện với tôi cả.” Bác sĩ: “Người bệnh có số 20.”

 

v “Càng ít đọc Kinh Thánh chừng nào, càng giải nghĩa nhiều chừng nấy.” (C.S. Lewis)

 

v Bác sĩ hỏi y tá: “Cô nói với ông Tám là vợ ông sinh bốn chưa ?” – “Dạ chưa, bác sĩ. Ông ấy đang cạo râu.”

 

v Người đàn ông bước dọc theo con đường mờ tối bị một người lạ mặt chận lại. Người đàn ông giựt mình, hỏi: “Anh muốn gì ?” Người lạ mặt trả lời: “Ông làm ơn giúp cho kẻ nghèo này đang bị đói và bị thất nghiệp. Tôi chẳng có gì cả ngoại trừ khẩu súng này.”

 

v “Người chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời sẽ khó giải nghĩa sự hiện hữu của con người.” (Harold Berry)