Tuần lễ 10:

 

v “Địa ngục là nơi mọi người làm theo điều mình muốn. Thiên đàng là nơi mọi người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.” (Thomas Howard)

 

v Một người đàn ông gọi bác sĩ giữa đêm: “Bác sĩ đến mau. Vợ tôi bị đau ruột dư.” – “Vợ ông không có đau ruột dư đâu. Chính tay tôi cắt ruột dư cho bà chín, mười năm trước rồi. Ông có nghe ai bị hai lần ruột dư không ?” – “Không. Nhưng bác sĩ có nghe ai có vợ hai lần không ?”

 

v “Tôi đã lo liệu mọi sự cho cuộc sống, ngoại trừ sự chết; bây giờ tôi sắp chết mà không chuẩn bị được gì cả.” (Calson Borgia)

 

v Bà vợ than phiền với bác sĩ: “Tôi sợ ông chồng tôi bị lãng trí hoặc bị tâm thần. Đôi khi tôi nói chuyện với ổng liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, rồi hỏi lại ổng không biết gì hết.” – “Không đâu. Đó là phước lớn cho ổng.”

 

v “Nếu bạn không tin, bạn sẽ không hiểu.” (Augustine)