Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.” (Rô-ma 12:1).

 

 

Ngày nay ý nghĩa chữ “yêu thương” đang bị xã hội nói chung, giới truyền thông và ngay cả một vài giới lãnh đạo tôn giáo lạm dụng. Đối với họ, yêu thương là chấp nhận mọi lối sống, mọi quan điểm dầu lối sống đó và quan điểm đó đi ngược với đạo làm người hay với luật của Đức Chúa Trời. Từ đó, người ta chấp nhận sống chung trước hôn nhân, chung đụng xác thịt trước khi cưới, vợ chồng không hợp nhau nữa hay không thích nhau nữa có thể ly dị và tái hôn, và vấn đề hôn nhân đồng giới tính trở nên hợp pháp,… Hơn nữa, có người cho rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nên không thể nào có hoả ngục, và đến ngày tận thế những con người gian ác sẽ tự biến mất.

 

Không. Kinh Thánh cho biết “Lòng yêu thương phải cho thành thật”, nghĩa là không được giả nhân giả nghĩa hay mang mặt nạ; nhưng cũng phải “gớm sự dữ mà mến sự lành.” Chữ “gớm” diễn tả ý ghét sự dữ như ghét hoả ngục, hay là phải ghét những gì Đức Chúa Trời ghét; còn chữ “mến” diễn tả ý dán dính chặt vào sự lành, giống như hai tờ giấy được dán keo dính vào nhau, không thể tách rời, hay là “mến” những gì Đức Chúa Trời “mến”. Nếu lòng yêu thương không thành thật, không gớm sự dữ mà mến sự lành,  thiên đàng sẽ trở nên địa ngục.

 

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh