“Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:32-34).

 

 

 

Lời chứng của Giăng Báp-tít về Chúa Cứu Thế Jesus thật rõ ràng và mạnh mẽ.

 

Đức Chúa Trời cho Giăng Báp-tít biết dấu hiệu để nhận diện ai là “Con Đức Chúa Trời”, là Chúa Cứu Thế của nhân loại: đó là người “Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên.” Giăng Báp-tít đã thấy Đức Thánh Linh ngự xuống trên người Chúa Cứu Thế Jesus như hình chim bò câu trong lễ báp-têm. Giăng Báp-tít đã thấy nên ông nói rõ ràng và mạnh mẽ: “Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” Thật đơn giản.

 

Chúng ta – những Cơ Đốc Nhân – có sứ mạng “làm chứng” về Chúa Cứu Thế Jesus; nhưng chúng ta thật “phức tạp”. Trước trào lưu chống đối đạo Chúa, cộng thêm nỗi sợ hãi, với quá nhiều ước vọng trong cuộc sống, và bị cản trở bởi tội lỗi cá nhân, chúng ta im lặng và mất hết sức mạnh.

 

Điều gì đang cản trở chúng ta làm chứng về Chúa Cứu Thế Jesus ? Hãy dâng trình vấn đề này lên Đức Chúa Trời, rồi hãy sống như lời chứng và nói cho người khác nghe về những gì chúng ta “thấy” nơi Chúa Cứu Thế Jesus.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh