“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:1-2).

 

 

 

Đời sống con dân Chúa – mục sư hay tín đồ - dầu mang “trái của Thánh Linh” không phải lúc nào cũng “chiến thắng”, nhưng có khi chúng ta “chiến thắng”, có khi chúng ta “phạm lỗi”. Chữ “tình cờ” trong câu “tình cờ phạm lỗi” không có nghĩa là anh em nào đó vô tình phạm lỗi với chúng ta, nhưng có nghĩa là anh em nào đó sa vào tội lỗi mà chúng ta không ngờ. Thông thường, thay vì chúng ta dễ dãi đối với tội lỗi mình phạm và gắt gao đối với tội lỗi của người khác, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta “lấy lòng mền mại mà sửa họ lại”, đồng thời “chính mình... phải giữ” hay là phải cẩn thận với chính mình để không “tình cờ phạm lỗi”.

 

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau.” Đây là điều chúng ta không thể thực hiện được với sức riêng mình; nhưng vì chúng ta là những người “có Đức Thánh Linh” nên chúng ta có thể thực hiện được. Đây là luật của Chúa Cứu Thế Jesus. Đây là điểm tuyệt vời của cộng đồng Cơ Đốc, và đây là một trong những điểm đã thay đổi lối sống của đế quốc La-mã lúc bấy giờ và thế giới chúng ta ngày nay.

 

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta thực hiện điều vừa học trong đời sống hằng ngày.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh