“Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la. Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.” (Khải-huyền 2:12-16).

 

 

Trên đây là lời Chúa Cứu Thế Jesus gửi cho hội thánh Bẹt-găm, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Bẹt-găm không có hải cảng thiên nhiên như Ê-phê-sô hay Si-miệc-nơ nên không giàu có như hai thành phố đó. Vì thế, Bẹt-găm cổ suý việc thờ hoàng đế La-mã để mong nhận được lợi nhuận; và đền thờ thần Augustus và nữ thần La-mã được xây dựng đầu tiên vào năm 29TC. Các dịch vụ thương mại cũng trở nên quan trọng đưa đến vấn đề thức ăn được dâng cho thần tượng và tình dục vào Bẹt-găm, và ảnh hưởng đến hội thánh.

 

Chúa Cứu Thế Jesus lên tiếng rằng sự an bình thật sự của hội thánh không phải đến từ hoàng đế La-mã; nhưng đến từ Ngài là “Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi.” Họ được nuôi dưỡng không phải từ thức ăn dâng trong đền thờ thần tượng, nhưng từ “ma-na đang giấu kín” (c. 17).

 

Ngày nay con dân Đức Chúa Trời bị nhiều áp lực mạnh mẽ từ trong gia đình, đến học đường, trong nơi làm việc, qua các cơ quan truyền thông để chấp nhận lối sống thoả hiệp với quan điểm đạo đức của xã hội. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta rằng Ngài chính là nơi an toàn nhứt cho chúng ta.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh