Tuần lễ 12

 

v Chỉ có những người chuẩn bị cho sự chết mới thật sự chuẩn bị cho sự sống.

 

v “Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều thứ hơn hết so với các quốc gia khác trên thế giới, và cũng là quốc gia có nhiều sách dạy người ta cách nào tìm kiếm hạnh phúc nhiều nhứt trên thế giới.” W.E. Sangster

 

v - “Tôi đang suy nghĩ mua một chiếc Rolls-Royce. Ông có thể cho tôi biết chi phí xăng nhớt và bảo trì một năm là bao nhiêu không ?” – “Thưa ông, người nào hỏi câu như thế không đủ khả năng để mua xe Rolls-Royce.”

 

v Hai anh say rượu đến dự tang lễ. Lò mò một hồi, một anh ngã nhằm vào cây dương cầm. Anh vội la lên: “Đây rồi. Tìm được rồi. Quan tài đây nè.” Anh kia vội hỏi: “Xem ai ở trong đó ? Có quen không ?” – “Không biết. Nhưng cha này có hàm răng tốt lắm.”

 

v Rượu không đầu độc con người. Con người tự đầu độc lấy mình. Tục ngữ Trung Hoa.