DANH NGÔN

(01/02 – 14/02/2019)

 

 

·      Chúng ta là những du khách trong cuộc sống, và người bạn tốt nhứt mà chúng ta có thể là và có thể tìm được, là người bạn chân thật.

 

·      Người bạn thật thật hiếm và thật quý, nên hãy trở nên người bạn thật.

·      Tìm kiếm những người bạn, và tìm được một người bạn thật trong đời là sự may mắn, nhưng giữ được người bạn đó là một ơn phước.

                                                                                       (Baltasa Gracian)

 

·      Cuộc đời chúng ta không gồm tóm những lời hoa mỹ, nhưng là những hành động đẹp được thể hiện.

                                                                                        (Athenagoras)

 

·      Luật 1: Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt.
Luật 2: Chuyện nào cũng là chuyện nhỏ cả.

 

·      Điều gì từ tấm lòng sẽ đụng đến tấm lòng.

                                                                                                (Don Sibet)