DANH NGÔN

(01/03 – 14/03/2019)

 

  

 

·      Cầu thủ bóng tròn giỏi là người ở vị trí của trái banh. Người cầu thủ bóng tròn xuất sắc là người biết trái banh đi về đâu.

 

·      Khi tôi xin anh lắng nghe tôi, nhưng anh lại đưa ra lời khuyên; anh đã không làm theo điều tôi xin. Khi tôi xin anh lắng nghe tôi, nhưng anh lại bắt đầu nói tại sao tôi không nên nghĩ như vậy; anh đã gây tổn thương cảm xúc của tôi. Khi tôi xin anh lắng nghe tôi, nhưng anh lại nghĩ đến cách giải quyết nan đề của tôi; anh đã làm tôi thất vọng và ngạc nhiên. Vì vậy, xin nghe và xin lắng nghe tôi. Và nếu anh muốn nói, xin chờ đôi phút khi đến phiên anh; tôi sẽ lắng nghe anh.

 

·      Bảy sự sai lầm của thế giới dẫn đến bạo động: giàu có mà không làm, vui chơi thiếu lương tâm, hiểu biết mà thiếu tư cách, thương mại mà thiếu đạo đức, khoa học mà thiếu nhân đạo, thờ phượng mà thiếu hy sinh, chính trị mà thiếu nguyên tắc.

                                                                                     (Mahatma Gandhi)

 

·      Đau khổ có nhiều mặt, nhưng cách chữa trị chung là cười – không phải chúng ta chối bỏ sự thật, nhưng vì chúng ta học đối đầu với nó, chấp nhận nó, và cười với nó.

 

·      Tình yêu thương là một bảo vật sẽ được nhân lên khi được chia ra.

 

·      Cho xa hoa. Sống sung mãn.

 

·      Chúng ta không thể bắt buộc người khác yêu thương mình; nhưng điều chúng ta có thể làm là trở nên người mà người khác có thể yêu mến.