Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Jêsus truyền cho người thuộc về Ngài trước khi Ngài trở về Trời : “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20), Lu-ca thì ghi trong sách Công-vụ các Sứ-đồ như sau : “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8), Mác ghi lại mệnh lệnh của Chúa Jêsus như sau : “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.”, chỉ có Mác ghi thêm “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” (Mác 16:15-18). Trong thiên chức được làm Đầy Tớ Chúa của quý Mục Sư, có một số ít Mục Sư như vị Mục Sư ở Hoa Kỳ mà tôi kính mến, ông viết trong một cuốn sách bồi linh rằng ông đã từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, đã từng đặt tay trên người bệnh cầu nguyện và người bệnh được Chúa chữa lành, nhưng cũng có những trường hợp không được như ý cầu nguyện. Và trường hợp của Mục Sư quản nhiệm của Hội Thánh chúng tôi cũng vậy, ông cũng đã từng cầu nguyện cho người bệnh và người bệnh được Chúa chữa lành, nhưng cũng có những trường không được như ý cầu nguyện. Tôi tin rằng những trường hợp đó, lời cầu nguyện không thỏa theo Ý Chúa, nên không được sự ban cho của Ngài. Nhưng những Đầy Tớ Chúa chân chính đó chẳng bao giờ chứng minh mình có thần quyền hay dùng những việc phi thường đó để quảng cáo cho mình. Ở Hoa Kỳ, có một vài vị Mục Sư đã quảng cáo về quyền năng “trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói” (chẳng ai hiểu, rồi được thông giải như một thông điệp từ Trời) … và “đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành”. Riêng về mục “rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì”, rất ít ai chịu thi thố. Hơn 30 năm trước đây, chỉ có hai vị mục sư, không rõ thuộc giáo phái nào đã có “đức tin liều mạng” biểu diễn trước một số đông người hiếu kỳ. Hai vị mục sư  bắt những con rắn độc bằng tay không, chuyền qua chuyền lại, lắc lư  theo tiếng nhạc của các tay phù thủy Ấn Độ. Hai vị mục sư được an toàn trong trò chơi với rắn. Hai vị mục sư được hoan nghênh và thán phục. Đến màn thứ hai, hai vị mục sư mỗi người cầm một ly nhỏ chất cường toan (acid) đưa lên miệng uống cạn. Hai vị mục sư ngã quỵ, vật vã ngay tức khắc và ít phút sau tắt thơ lìa trần. Trong tang lễ, thi hài của hai vị được đặt trong quan tài, nắp quan tài mở ra, trên bụng hai vị, cuốn Kinh Thánh mở ra và tay trỏ được đặt ngay câu 18 chương 16 của Mác. Nếu hai vị suy gẫm kỹ lời Kinh Thánh, Lời Chúa phán chỉ mang ý nghĩa Chúa bảo vệ con cái Ngài, như lời Chúa cậy tiên tri Ê-sai nói : “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi” (Ê-sai 43:2). Sự việc xẩy đến cho hai vị mục sư nọ làm cho người đời có cơ hội chế diễu lời Chúa phán.

Qua phép lạ, nhiều người đã tin Chúa Jêsus là Đấng quyền phép, tin Đạo Ngài là Đạo quyền phép. Tuy vậy, nếu chỉ để tâm đến phép là mà tin Chúa, thì chúng ta đang hiểu nhầm ý Chúa. Trong chuyến đi Hoa Kỳ thăm bố mẹ năm 1990, tôi được gặp một số con cái Chúa thuộc thành phần này, họ chỉ nói về phép lạ để hướng dẫn tôi trở lại đặt niềm tin vào Chúa. Trong một buổi thông công với các anh chị con cái Chúa ấy, khi đề cập đến việc làm sao để học và hiểu Kinh Thánh hầu con cái Chúa có thể hành xử theo đúng lời Chúa, tôi đã bị hiểu nhầm là muốn “khoe” (tại thời điểm đó tôi biết rất ít về Kinh Thánh) và được nghe một câu nói hơi lạ tai, anh nói : “Biết ít nhưng hành xử ngay, dốt (Kinh Thánh) nhưng được ơn đem người về với Chúa, tốt hơn là cứ học mà ít hành”. Rồi trước khi làm chứng (?) anh đã cầu nguyện : “Lậy Chúa, môi miệng con đây, xin Chúa dùng để nói ra ý chỉ của Ngài, không phải lời của con mà Lời Chúa”. Sau đó anh nói về những phép lạ mà Chúa đã cho phép anh trải nghiệm. Không thấy có một lời nào của anh được trích dẫn trong Kinh Thánh vậy tại sao anh nói gì cũng “đổ thừa” là Chúa nói. Lạ thật. Sau này khi trở về nhà Chúa với Hội Thánh Kingsgrove, đọc, học và suy gẫm về Lời Chúa, tôi cảm nhận được rằng con cái Chúa như anh hình như đã quên đi mệnh lệnh trọng yếu “làm chứng về ta” bằng cách “dạy dỗ muôn dân” với quyền năng của Thánh Linh, và anh chỉ muốn đề cập đến phép lạ để đưa người đến nhà Chúa. Hơi buồn và ước mong anh tìm hiểu thêm về Cứu Chúa Jêsus và Ý Chúa hầu có thể “làm chứng về” Ngài một cách xâu nhiệm hơn và đẹp lòng Chúa hơn.

Phép lạ, ngay trong thế kỷ đầu, người ta đã chú ý đến phép lạ. Nhưng Thánh Phao-lô quyết định : “Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:22-24).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta hãy chú ý đến phép lạ này : “Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Chúng ta hãy tận lực cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh rao giảng “Tin Lành”, là “làm chứng về” Chúa Cứu Thế Jêsus và cả chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời cho mọi người, để mọi người hưởng được phép lạ “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Chúng ta hãy chú ý đến phép lạ này : “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17). Bởi đọc, học và suy gẫm lời Kinh Thánh mà “phép lạ” hiện đến, “Con cái Đức Chúa Trời” “được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”.

Theo Kinh Thánh, trong thời kỳ cuối cùng, kẻ nghịch lại với Đấng Christ cũng “làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta” (Khải-huyền 13:13). Vậy con cái Chúa chúng ta không nên quá chú tâm vào phép lạ để xây dựng niềm tin của mình. Đừng để những ý tưởng Sa-tan tiềm ẩn trong chúng ta dẫn chúng ta lạc lối.