Kinh Thánh là quyển sách bán chạy nhất trên thế giới nhưng đồng thời cũng là quyển sách bị bỏ quên nhiều nhất. Biết bao nhiêu bản Kinh Thánh không được dùng, nằm đóng bụi trên kệ, hoàn toàn bị lãng quên trong khi người chủ của quyển Kinh Thánh ấy bận tâm đọc những sách khác. Một người đã ghi lại những dòng như sau về Kinh Thánh.
-       Khi tôi mệt mõi, Kinh Thánh là giường yên nghỉ của tôi.
-       Trong bóng tối, Kinh Thánh là đèn cho tôi.
-       Khi tôi đói, Kinh Thánh là lương thực.
-       Khi tôi bệnh, Kinh Thánh là liều thuốc chữa lành.
-       Khi tôi lạc đường, Kinh Thánh là lời chỉ dẫn.
-       Trong sầu não khó khăn, Kinh Thánh soi rạng như mặt trời.
-       Khi tôi khát, Kinh Thánh là dòng suối ngọt.