CHÚA JESUS LÀ S SÁNG CA TH GIAN

 

Giăng (John) 8:3-12

By gi, các thy thông giáo và các người Pha-ri-si dn li cho Ngài mt người đàn bà đã b bt đang khi phm ti tà dâm; h đ người gia đám đông, mà nói cùng Đc Chúa Jêsus rng: Thưa thy, người đàn bà ny b bt qu tang v ti tà dâm. V, trong lut pháp Môi-se có truyn cho chúng ta rng nên ném đá nhng hng người như vy; còn thy, thì nghĩ sao? H nói vy đ th Ngài, hu cho có th kin Ngài. Nhưng Đc Chúa Jêsus cúi xung, ly ngón tay viết trên đt. Vì h c hi na, thì Ngài ngước lên và phán rng: Ai trong các ngươi là người vô ti, hãy trước nht ném đá vào người. Ri Ngài li cúi xung c viết trên mt đt. Khi chúng nghe li đó, thì kế nhau mà đi ra, nhng người có tui đi trước; Đc Chúa Jêsus li mt mình vi người đàn bà, người vn đang đng chính gia đó. Đc Chúa Jêsus by gi li ngước lên, không thy ai hết, ch có người đàn bà, bèn phán rng: Hi m kia, nhng k cáo ngươi đâu? Không ai đnh ti ngươi sao? Người thưa rng: Ly Chúa, không ai hết. Đc Chúa Jêsus phán rng: Ta cũng không đnh ti người; hãy đi, đng phm ti na.] Đc Chúa Jêsus li ct tiếng phán cùng chúng rng: Ta là s sáng ca thế gian; người nào theo ta, chng đi trong nơi ti tăm, nhưng có ánh sáng ca s sng.

 

Suy gm:

 

Li tuyên b ca Chúa Jesus v chính mình “Ta là S Sáng ca thế gian, k nào tin ta chng đi trong nơi ti tăm nhưng có ánh sáng ca s sng” thường hay được trích như mt câu tuyên b chung chung ca Chúa Jesus. Kỳ tht nó được tht lên trong mt bi cnh rt c th. Nó là câu Chúa Jesus kết lun cho câu chuyn nhng thy thông giáo và Pha-ri-si mang mt người đàn bà phm ti tà dâm đ gia mi người hu tìm cách kết án Chúa Jesus. Mc đích chính ca h là xem th Chúa Jesus s phn ng ra sao gia vic tuân theo lut pháp ca Môi-se và tình yêu ca Đc Chúa Tri. Nếu Chúa Jesus đng thun tuyên án t hình người đàn bà phm ti tà dâm theo lut pháp ca Môi-se thì h s cho rng Chúa Jesus không có tình yêu thương. Ngược li, nếu Chúa tha th cho người đàn bà này thì h s kết án Chúa Jesus không vâng gi lut pháp ca Môi-se. Đàng nào Chúa Jesus cũng “kt” không cách nào đ chy thoát khi âm mưu thâm đc ca h. Nhưng chúng ta thy Chúa Jesus vô cùng khôn ngoan và đy tình yêu. Thay vì h làm cho Chúa Jesus là trng tâm ca mi vn đ thì Chúa Jesus biến h tr nhân vt chính ca cuc đu t rt tàn nhn ca h. Chúa Jesus dùng cơ hi này đ phơi bày tn gc r bn cht thâm đc và gian ác ca h là gii lãnh đo tôn giáo ch có hình thc bên ngoài mà bên trong là “xương ct hôi thúi và mc ra.”

 

Trước hết, chúng ta nói đến người đàn bà phm ti tà dâm. Chc hn đây không phi là ln th nht bà đã phm ti trng này. Nhưng có th “đi đêm có ngày gp ma” là như thế. Đây là mt cuc đi sng trong s ti tăm, theo đui nhng mi tình vng trm ch đ tho mãn nhc dc trong đi sng hay có th vì miếng cơm manh áo chăng? Chúng ta chng hiu lý do ti sao đã đưa đy cuc đi ca người đàn bà này vào trong bóng đêm ca cuc đi tht kinh tm và vô dng. Ti li đã ly mt đi s trinh khiết, tt đp, và quý báu ca món quà tình dc (sex) mà Đc Chúa Tri đã ban cho con người nói chung và cho bà nói riêng. Khi đm mình trong nhc dc thì linh hn ca bà b tàn dit, tm lòng ca bà tr nên cng cõi, và th xác ca bà tr thành mt món đ chơi cho nhc dc và xác tht. Cuc sng ca bà là mt cuc sng trong bóng đêm, lén lút, vng trm, và s hãi trước s dòm ngó ca người khác. Bà không th sng chân tht vi chính mình nhưng phi sng hai mt. Chúng ta chng biết bà có gia đình chưa hay là gái mãi dâm? Du cho thế nào đi chăng na thì ti li và lòng dâm dc đã biến cuc sng ca bà là mt cõi đa ngc không hơn không kém. Cuc đi này khi đi din vi Chúa Jesus thì được tha th và gii cu. Chúa Jesus không nói bà vô ti. Nhưng Ngài nói “hãy đi đng phm ti na.” Khi đi din vi Chúa Jesus thì ánh sáng ca s tha th và công nghĩa chiếu ri vào trong cuc đi và gii thoát cuc đi ca bà ra khi ngc tù ca s tăm ti. Đ t này, bà không còn bước đi trong s ti tăm na nhưng có ánh sáng ca s sng. Đây là mt cuc đi tăm ti cn Chúa Jesus là s sáng ca thế gian!

 

Ngoài cuc đi tăm ti ca người đàn bà phm ti tà dâm b bt qu tang rt d cho chúng ta nhn ra, trong câu chuyn này còn ch ra cho chúng ta thy mt hng người na đang sng trong tăm ti mà chính h không nhn ra. Đó là nhng thy thông giáo và Pha-ri-si. B ngoài xem dường như h là nhng con người ca s sáng nhưng trong tâm đa h rt tăm ti:

 

a)  Lòng đc ác ca h th hin qua vic h phơi trn ti li ca người khác nhm mc đích gài by Chúa Jesus. Đây là hành đng quá ư gian ác và khn nn. Lòng gian ác và gi trá ca h được gói bng lp giy hoa tôn giáo thánh thin. Nghe tưởng chng là h làm theo lut pháp và sng theo lut pháp ca Chúa nhưng kỳ tht h dùng nó nhưng mt phương tin đ làm vic đi ác, tho mãn lòng hn thù cá nhân. H “bn mt viên đn nhưng giết hai con chim”: Chúa Jesus và người đàn bà tà dâm. H s dng người đàn bà tà dâm như mt loi vũ khí tôn giáo đ đánh trn vi Chúa Jesus.

 

b)  Lòng kiêu ngo v đo đc. H tưởng rng mình là nhng con người đo đc hơn người đàn bà phm ti nhưng kỳ tht lòng h cht cha bao nhiêu th kiêu căng, t ph, và xoi mói ti li ca người khác. H thy ti ca người đàn bà mà không thy s gi hình và kiêu căng ca mình qua vic lên án ti li người khác. Chúa Jesus mun dùng câu chuyn đy kch tính ca người đàn bà tà dâm đ lên án hành đng và bn cht đc ác ca h. Chính Chúa Jesus đ cho h t án chính mình.

 

Tt c ai đến vi Chúa Jesus s tìm thy mt trong hai điu này: (a) nhn được ân sng và s tha th ca Ngài bao ph; hay (b) b lên án cách nghit ngã v bn cht gian ác và gi trá ca mình. Chính Chúa Jesus là s sáng ca thế gian. Không mt cuc đi nào có th thoát khi ánh mt phán xét hay yêu thương ca Ngài tùy thuc vào thái đ và s nhân chân ra mình là ai? Nguyn Chúa cho chúng ta thy chính mình mi ngày qua Li Chúa và s hin din ca Chúa Thánh Linh đang cư trú trong đi sng chúng ta là môn đ tht ca Ngài. Xin Chúa mang chúng ta đến ch nhn mình cn được tha th ti li, quyn năng biến đi và tái to ca Ngài đ gii thoát chúng ta ra khi bn cht gian ác, xu xa, và kiêu ngo thăm căn c đế tha hưởng t nơi t ph mình. Như điu s đ Phi-e-rơ khuyên như sau:

 

Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đng không tây v ai, xét đoán tng người theo vic h làm, bng Cha, thì hãy ly lòng kính s mà ăn trong thi kỳ tr đi ny, vì biết rng chng phi bi vt hay hư nát như bc hoc vàng mà anh em đã được chuc khi s ăn không ra chi ca t tiên truyn li cho mình, bèn là bi huyết báu Đng Christ, dường như huyết ca chiên con không li không vít, đã đnh sn trước bui sáng thế, và hin ra trong cui các thi kỳ vì c anh em, là k nhân Đc Chúa Jêsus tin đến Đc Chúa Tri, tc là Đng đã khiến Ngài t k chết sng li, và ban s vinh hin cho Ngài đến ni đc tin và s trông cy anh em được nương nh Đc Chúa Tri (I Phi-e-rơ 1:16-21)

 

Cu nguyn:

 

Cu xin Chúa ban cho con thái đ nhu mì khiêm nhường đ ánh sáng ca Ngài có th chiếu tn nơi sâu thm ca tm lòng con đ nhn chân ra được bn cht tht ca chính mình. Và xin Chúa cũng phn chiếu s sáng ca Ngài qua con đ dn đưa nhng ai đang sng trong tăm ti có th đến vi Ngài đ được tha th và tr nên con cái ca Ngài. Amen!

 

Posted by Trn Trng Nha