Tôi tên là Lê văn Tăng, được vinh dự chia xẻ con đường dẫn tôi đến với Chúa, sự dạy dỗ của Ngài trong đời sống hàng ngày và những ơn phước Chúa ban cho tôi và gia đình tôi trên bước đường đi theo Chúa đến nay.

Trong mùa lễ Thương Khó cách nay hơn một năm, khi nghe Mục Sư giảng về sự chết của Chúa để cứu chuộc tội lỗi của loài người, tôi quyết định tin Chúa, và cũng từ đó, cuộc đời tôi có nhiều thay đổi.

1.Thay đổi về nhận thức: trước đây tôi hiểu về Chúa rất mơ hồ, nhưng sau này được nghe lời Chúa qua Kinh Thánh, tôi dần được khai mở tâm linh, mới biết được tấm lòng nhân từ của Ngài, quyền năng của Ngài ...Tôi nguyện học hỏi và làm đẹp lòng Ngài.

2.Thay đổi bản thân: trước đây tôi thường nóng nảy, hay cáu gắt và thường than thân trách phận, lằm bằm với cuộc sống hiện tại, sống vội, sống gấp. Giờ đây tôi đã từ bỏ được bản tánh cũ, sống vui vẻ, hòa đồng trong tình yêu thương của những tín hửu trong Hội Thánh – những người luôn giúp đở tôi trong cuộc sống.

3.Thay đổi đời sống: Khi mới đến Úc, cái gì tôi cũng háo hức, cái gì  cũng lạ, cũng đẹp, khí hậu trong lành, con người thân thiện... nhưng để hòa nhập, đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Những rào cản ngôn ngữ, văn hóa, việc làm, giao thông, tuổi tác... luôn là áp lực trên tôi hàng giờ, hàng ngày khiến tôi bị trầm cảm, đôi lúc muốn buông xuôi...

Nhưng kể từ khi tin Chúa, hàng tuần đi nhà thờ thờ phượng Chúa, được nghe lời Chúa, được tiếp xúc, thông công với các tín hửu trong Hội Thánh, tôi cảm thấy lạc quan hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi được sự quan tâm, động viên, chia xẻ của ông bà Mục Sư, cô, chú, anh, chị, em... Tôi đã thi đậu bằng lái xe, từ đó xin được việc làm– có thu nhập và dần dần ổn định cuộc sống. Đúng là: Chúa đã có chương trình cho tôi (ý Chúa được nên). Con thật biết ơn Chúa nhiều lắm.

Cuộc sống thật có ý nghĩa khi ta có đức tin nơi Cha thánh để tôn thờ và phụng sự Ngài. Khi gặp những nan đề, ta cầu nguyện Ngài, Ngài sẽ soi dẫn đường lối cho chúng ta.