Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2023

 

🔹  Click vào đây để xem tờ chương trình Lễ Giáng Sinh 22/12/2023 Hội Thánh Tình Thương

🔹  Click vào đây để xem tờ chương trình Lễ Giáng Sinh 23/12/2023 Hội Thánh Kingsgrove