“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói…” (Ma-thi-ơ 4:1-3).

 

 

Khi Đức Thánh Linh đưa Chúa Cứu Thế Jesus vào trong đồng vắng có nghĩa là Ngài chịu sự thử thánh; nhưng cũng tại đây Ngài bị ma quỷ cám dỗ. Thử thách giúp chúng ta gần Chúa và tăng trưởng đời sống tâm linh; nhưng cám dỗ đưa chúng ta xa cách Chúa và đời sống tâm linh tuột dốc. Dầu vậy, nếu không bị cám dỗ, chúng ta sẽ không đối diện với sự vâng phục Chúa và sự không vâng phục Ngài, nên chúng ta sẽ không biết mình có phải là con cái thật của Ngài hay không.

 

Ma quỷ cám dỗ chúng ta mọi lúc, mọi nơi và mọi cách; nhưng tại đây, ma quỷ cảm dỗ Chúa Cứu Thế Jesus đang khi Ngài kiêng ăn và cầu nguyện, đang khi Ngài cô đơn, mệt mỏi, và bị dưới áp lực về những quyết định quan trọng. Vì thế, đừng bao giờ ngây thơ “ngủ mê trên chiến thắng thuộc linh”; một số người “đầy ơn Chúa” và “hết lòng đối với công việc Chúa” đã ngã gục trước sự cám dỗ mà bao nhiêu người khác không ngờ.

 

Chúa Cứu Thế Jesus đã dùng Kinh Thánh để chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ, không những vì Ngài biết Kinh Thánh, nhưng quan trọng hơn, Ngài vâng phục lời Kinh Thánh. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận khi biết nhiều về Kinh Thánh, nhưng không sống với Kinh Thánh.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh