Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. (Danh Ngôn Cuộc Sống).