Những người thân hiện tại của Bạn là những người mà bạn sẽ mong ước gặp lại họ ở tương lai khi Bạn về già, hãy yêu thương và sống hết mình ngay bây giờ. (Danh Ngôn Cuộc Sống)