Niềm Tin
Bài 212 Coi như chết về cãi lẩy
Ngày: 18 Giờ | Lượt Xem: 19
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chúng ta thảo luận, nghị luận, biện luận. Chúng ta phải coi như chết về “cãi lẩy”. “Cãi lẩy” là tỏ ra thiếu sự “nhịn nhục”, thiếu lòng “yêu thương” với tha nhân, anh chị em trong Chúa không đồng ý kiến với mình. Tôi tin rằng khi nghị luận với quý anh chị em con cái Chúa khác, chúng ta nên cố gắng tránh việc đi đến tình trạng nghị luận căng thẳng rồi cãi lẩy, ta đúng ta sai, hãy dừng tại thời điểm gần như bế tắc. Chúng ta cần nhậy cảm để cân nhắc nhanh, im lặng, suy gẫm kỹ lại Lời Chúa và chờ “khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Và biết đâu sau khi suy gẫm kỹ có thể “giúp ích lợi cho chính bản thân mình” vì ta có thể đã hiểu sai lời Chúa. Không “cãi lẩy” với người chưa phải là Cơ Đốc nhân sẽ khiến người đang đi tìm niềm tin cảm nhận được sự hiền hòa của con cái Chúa. Không “cãi lẩy” với anh chị em trong Chúa sẽ giữ được sự an bình, hiệp một của Hội Thánh Chúa. Và con cái Chúa chúng ta nên tâm niệm “cãi lẩy” là tội lỗi, không thể làm đẹp Lòng Chúa, mà còn “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21).
Bài 211 Coi như chết về buồn giận
Ngày: 07-11-2020 | Lượt Xem: 842
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Muốn chết về buồn giận hay nổi giận không dễ. Người không biết giận là người dị thường, người kiềm chế được giận dữ là người đã thấm nhuần Lời Chúa trên bước đường theo Ngài. Lời Kinh Thánh dậy con cái Chúa chúng ta : “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Chắc hẳn con cái Chúa chúng ta ai cũng có đôi lần đã để cơn giận bùng lên chỉ tại nghe chưa thấu, xét chưa tường mà đã vội phán đoán. Khi chúng ta “mau nghe..chậm giận”, thì việc kiềm chế cơn giận có thể dễ dàng hơn, và đó là nghị lực cần có của những người theo Chúa. Đôi khi, chúng ta thấy mình cần phải nổi giận về cái nghĩa lý đối với người bẻ cong chân lý, lẽ thật của Thánh Kinh, hãy cẩn thận. Lời Kinh Thánh dậy : “Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp” (Ê-phê-sô 4:26-27), vì khi màn đêm buông xuống, cơn giận sẽ làm đôi mắt mở to trong đêm trường tĩnh mịch, ma quỷ sẽ dẫn ta thấy mọi chuyện “đen tối” do nó chủ trị, khiến ta phạm tội, hậu quả là ta “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21). Đừng giận dại, hãy coi như chết về buồn giận
Bài 210 Chân thật để có sự hòa thuận
Ngày: 19-10-2020 | Lượt Xem: 975
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Chúng ta tìm hòa thuận trong giao tiếp với nhau buộc chúng ta phải chân thật với hiểu biết, khéo léo, bén nhậy để sẵn sàng chấp nhận cá tính của nhau. Với những người mà đời cho rằng chẳng ra gì, chúng ta vẫn giữ được hòa thuận an bình trong giao tiếp như lời Kinh Thánh dậy : “anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em” (Rô-ma 15:7). Chúng ta là những con người tội lỗi, thế mà Chúa Jesus - “Đấng Christ” đã bằng lòng tiếp chúng ta với lòng yêu thương không điều kiện. Ngài đem cho chúng ta sự bình an. Chúng ta được đi theo Ngài trong hòa thuận an bình vì Ngài cảm thông con người chúng ta như lời Kinh Thánh xác định : “Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy” (Hê-bơ-rơ 2:17-18).
Bài 209 Nghĩ sao về chân thật và dối trá
Ngày: 08-10-2020 | Lượt Xem: 880
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Sự gian dối thường dẫn đến bước tội lỗi không lường được. Cùng nhau con cái Chúa chúng ta với tấm lòng khiêm nhường, với sự cảm thông, nhắn nhủ nhau từ bỏ sự gian dối đưa đến tội lỗi và tìm đến sự chân thật trong sự giao tiếp với nhau. Với tấm lòng chân thật mà anh chị em trong Chúa dành cho nhau, người đang chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin chắc rằng chúng ta sẽ hoàn thành những công việc Chúa giao phó một cách trọn vẹn.
Bài 208 Coi như chết về ghen ghét
Ngày: 10-09-2020 | Lượt Xem: 1014
Thưa quý anh chị con cái Chúa, “Ghen ghét, đố kị” như cỏ dại ăn hết chất mầu của vườn hoa yêu thương. “Ghen ghét, đố kị” ngược với yêu thương, nó như tấm màn dầy đặc bao phủ những tính tốt khiến chúng ta không làm trọn được những việc lành do Đức Thánh Linh đặt trong lòng chúng ta : “Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Con cái Chúa chân chính chúng ta muốn giữ được lòng yêu thương, phải chết về tính xác thịt “ghen ghét”, phải loại bỏ “ghen ghét, đố kị” trong đời sống theo Chúa.
Bài 207 Coi như chết về tranh đấu
Ngày: 29-08-2020 | Lượt Xem: 1430
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính chúng ta phải học biết chết vì “tranh đấu”, tranh cạnh, bất hòa, tranh biện cãi cọ. Chúng ta cùng nhau luôn tâm niệm : “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh” (Phi-líp 2:3). Muốn “tranh đấu”, hãy “tranh đấu” với mình để chết về “tranh đấu” với người, nhất là với anh chị em trong Chúa, cùng Hội Thánh Chúa hay khác Hội Thánh Chúa
Bài 206 Hi vọng trên bước đường theo Chúa
Ngày: 06-08-2020 | Lượt Xem: 1027
Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân, Chúng tôi những con cái Chúa chân chính với niềm tin đích thực cảm nhận được niềm hi vọng trong đời này và đời sau. Chúng tôi “Biết Ra Sao Ngày Mai” và cũng biết luôn cả “Biết Ra Sao Đời Sau” với cảm nhận chắc chắn rằng cái “Ra Sao” là cái gì. Hi vọng của con cái Chúa chúng tôi vững vàng trên Lời Hứa của Chúa trong cả Kinh Thánh. Nhà xuất bản Thomas Nelson đã xuất bản một cuốn sách nhỏ “Hope” for hungry heart” - Hi vọng cho những tâm hồn đói khát. Cuốn sách nêu ra nhiều vấn đề trong đời sống con người. Vấn đề nào cũng có lời hứa trong Kinh Thánh, lời hứa cho cả người tích cực lẫn người tiêu cực… Con cái Chúa chân chính chúng tôi “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (Phi-e-rơ 3:15). Chúng tôi hi vọng Lời Chúa, Sự Vui Mừng Ngài ban, Ánh Sáng Của Ngài đã và đang dẫn dắt chúng tôi “Biết Ra Sao Ngày Mai” và cũng biết luôn cả “Biết Ra Sao Đời Sau”. Còn gì bình an hơn, phước hạnh hơn. Chúng tôi chân thành ước mong quý vị cũng được hưởng sự bình an, vui mừng trong đời này và sự cứu rỗi trọn vẹn khi qua đời, qua sự tin nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời mình. Chân thành ước mong quý vị tin nhận Đức Chúa Jesus ngay ngày hôm nay.
Bài 205 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa - Tự trọng
Ngày: 19-07-2020 | Lượt Xem: 1058
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Con cái Chúa chân chính chúng ta càng phải tự trọng, vâng lời hoàn toàn những lời dậy của Chúa Jêsus và Lời Chúa trong Kinh Thánh gồm cả làm lành và tội lỗi vì đó là Chân Lý, Lẽ Thật, Lẽ Phải. Chẳng những chúng ta ý thức mình là người, mà còn là “dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9). Con cái Chúa tự trọng biết quý cả thân thể mình, vì nó “đã được mua chuộc bằng giá cao rồi” (I Cô-rinh-tô 6:20), là “được mua chuộc” bằng chính sinh mạng của Cứu Chúa Jêsus. Thân thể này đã trở nên : “chi thể của Đấng Christ... là đền thờ của Đức Thánh Linh… Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (Cô-rinh-tô 6:15, 19-20).
Bài 204 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa – Can đảm
Ngày: 09-07-2020 | Lượt Xem: 1061
Thưa quý anh chị con cái Chúa, Can đảm thể chất chúng ta cần tập luyện mới có. Can đảm tinh thần cũng phải tập luyện. Nhưng con cái Chúa chân chính dễ có can đảm tinh thần hơn khi biết “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 12:2-3), và cũng nhờ đó mà thêm can đảm. Con cái Chúa chúng ta cũng cần ghi lòng tạc dạ Lời Chúa Jêsus phán cùng môn đồ “ Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình (can đảm), vác thập tự giá (chịu đựng sự nhọc nhằn, cực khổ) mình mà theo ta.” (Ma-thi-ơ 16:24).
Bài 203 Chịu đựng trên bước đường theo Chúa
Ngày: 28-06-2020 | Lượt Xem: 1113
Trong cuộc chiến, thất bại, thất thế, người lính chờ chết hay chờ giặc bắt. Chịu đựng tiêu cực đấy. Trong cuộc chiến, thất bại, thất thế, người lính “giỏi” vẫn chiến đấu tới cùng. Đó là sự chịu đựng tích cực. Trong cuộc chiến thuộc linh, Thánh Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chịu đựng cách tích cực : “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ” (II Ti-mô-thê 2:3). Thánh Phao-lô chịu đựng tích cực vì biết chắc sự chịu đựng của mình đem ích lợi chẳng những cho mình, mà còn cho nhiều người khác. Thánh phao lô hãnh diện về sự chịu đựng của mình như sau : “Vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.” (II Ti-mô-thê 2:9-10).