Hình Ảnh
Chúa Nhật 08/05/2022 @ Kingsgrove (Mother's Day)
Ngày: 13-05-2022
Chúa Nhật 01/05/2022 @ Kingsgrove & Tình Thương
Ngày: 06-05-2022
Lễ Phục Sinh 17/04/2022 @ Kingsgrove
Ngày: 20-04-2022
Lễ Thương Khó 15/04/2022 @ Kingsgrove
Ngày: 20-04-2022
Lễ Thương Khó 14/04/2022 @ Tình Thương
Ngày: 20-04-2022
Tết Nguyên Đán 14/02/2021 @ Kingsgrove
Ngày: 20-02-2021
Tết Nguyên Đán 12/02/2021 @ Kingsgrove
Ngày: 20-02-2021
Lễ Giáng Sinh 24/12/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 27-12-2020
Lễ Giáng Sinh Gia Đình 20/12/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 27-12-2020
Thánh Lễ Báp-Tem 25/10/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 31-10-2020