Hình Ảnh
Thánh Lễ Báp-Tem 25/10/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 31-10-2020
Sunday Service 26/01/2020 @ Agape - Tết Nguyên Đán
Ngày: 01-02-2020
Sunday Service 26/01/2020 @ Kingsgrove - Tết Nguyên Đán
Ngày: 01-02-2020
Tết Nguyên Đán 2020 @ Kingsgrove
Ngày: 01-02-2020
Thánh Lễ Báp-Tem 19/01/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 31-01-2020
Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Thánh (phần 1)
Ngày: 18-04-2019
Lễ Tạ Ơn 2018
Ngày: 17-04-2019
Hình ảnh cao niên 2017
Ngày: 16-04-2019
Hình ảnh cao niên 2016
Ngày: 15-04-2019
Lễ đặt tay cầu nguyện U.V.M.V Nguyễn Hữu Phúc
Ngày: 06-10-2016