Hình Ảnh
Tết Nguyên Đán 14/02/2021 @ Kingsgrove
Ngày: 20-02-2021
Tết Nguyên Đán 12/02/2021 @ Kingsgrove
Ngày: 20-02-2021
Lễ Giáng Sinh 24/12/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 27-12-2020
Lễ Giáng Sinh Gia Đình 20/12/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 27-12-2020
Thánh Lễ Báp-Tem 25/10/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 31-10-2020
Sunday Service 26/01/2020 @ Agape - Tết Nguyên Đán
Ngày: 01-02-2020
Sunday Service 26/01/2020 @ Kingsgrove - Tết Nguyên Đán
Ngày: 01-02-2020
Tết Nguyên Đán 2020 @ Kingsgrove
Ngày: 01-02-2020
Thánh Lễ Báp-Tem 19/01/2020 @ Kingsgrove
Ngày: 31-01-2020
Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Thánh (phần 1)
Ngày: 18-04-2019