⛪️ Thông báo: Con Cái Chúa có thể theo dõi chương trình thờ phượng  qua kênh Youtube hoặc trang Facebook của Hội Thánh. 

Kênh Youtube | Facebook

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG
Đề Tài: "Như Con Cái Hay Vâng Lời
"

Giảng Luận: Truyền Đạo Mai Cao Hổ