Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt

1

Nguyễn Thị Bích Vân

Trưởng Ban - Kingsgrove

 

2

Lê Thị Ánh Nga

Trưởng Ban - Tình Thương