Stt.

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Số Đt


 

 

BAN TRƯỞNG LÃO1

Châu Thiện Tâm

Trưởng lão - Kingsgrove

0401 739 197

2

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng lão - Tình Thương

0434 430 059