Chúa Cứu Thế Jesus phán: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời… Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi… Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi… Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.” (Ma-thi-ơ 6:1-2, 5,16).

 

 

 

“Sự công bình” mà Chúa Cứu Thế Jesus đề cập là “bố thí”, “cầu nguyện”, và “kiêng ăn”. Chữ “giả hình” mang hình ảnh một diễn viên mang mặt nạ trong các vở kịch của Hy-lạp, đóng vai một người khác không phải là mình, để “gạt” khán giả.

 

Trong bối cảnh của lời phán trên, Chúa Cứu Thế Jesus cho thấy người “giả hình” khi bố thí, khi cầu nguyện hay khi kiêng ăn chỉ muốn đề cao mình, chớ không phục vụ Đức Chúa Trời và tha nhân. Họ thật sự không cho người khác gì cả; nhưng mua cho tên tuổi mình.

 

Chúa Cứu Thế Jesus cho biết “bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi”, nghĩa là họ nhận được phần thưởng tạm bợ, chỉ tồn tại trong đời này, và biên nhận đã được giao cho rồi. Nhưng nếu chúng ta “đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta,… (chúng ta sẽ) được phần thưởng… của Cha… ở trên trời”, và đây là phần thưởng còn lại đời đời.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh