Ngày hôm nay có thể không vui vẻ như hôm qua, nhưng Bạn có thể làm chủ được phản ứng tốt hay xấu của mình, hãy suy nghĩ. (Danh Ngôn Cuộc Sống)