Tuần lễ 6:

 

v Bạn được tự do để lựa chọn, nhưng bạn không được tự do để lựa chọn hậu quả của sự bạn đã lựa chọn.

 

v Một người đàn bà Ái Nhĩ Lan quyết định chỉ có ba đứa con, vì bà được biết trên thế giới cứ bốn em bé sinh ra có một đứa là người Trung Hoa.

 

v Trước giờ thực tập, lính nhảy dù hỏi huấn luyện viên: “Nếu dù không mở tôi phải làm sao ?” – “Đem về đây, tôi đưa anh cái khác.”

 

v “Một người có thể tiếp nhận điều Chúa Cứu Thế Jesus thực hiện cho mình mà không hiểu làm thể nào điều ấy xảy ra được; thật ra, người đó không thể hiểu làm thể nào điều ấy xảy ra được cho đến khi tiếp nhận nó.”

 

v Bà mẹ hỏi con: “Sao khóc vậy con ?” – “Ba trợt chân té ở vũng nước.” – “Chuyện đâu có gì quan trọng mà khóc, hả con. Đáng lẽ con phải cười.” – “Dạ, con có cười.”