Tuần lễ 11:

 

v Thầy giáo: “Mặt trời và mặt trăng, cái nào cần thiết hơn cho chúng ta ?” Học trò: “Dạ, mặt trăng.” Thầy giáo: “Tại sao ?” Học trò: “Vì mặt trăng chiếu sáng ban đêm là lúc chúng ta cần ánh sáng, còn mặt trời chiếu sáng ban ngày là lúc chúng ta không cần.”

 

v “Thế giới cần Đấng Sáng Tạo không phải chỉ vì sự khởi thuỷ của nó mà thôi, nhưng vì từng giây phút nó hiện hữu.” (Robert F. Capon)

 

v Bà vợ vào thăm chồng đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, thở với ống dưỡng khí. Bà vợ hỏi chồng có khoẻ không. Ông chồng cố gắng nói gì đó mà không ra tiếng. Bà vợ tiếp tục hỏi và mỗi lúc nhận thấy cách nói của chồng yếu hơn. Bà vợ vội trao cho chồng tờ giấy và cây viết vì nghĩ đây là lời trăn trối của chồng. Ông chồng nghệch ngoạc vài chữ rồi tắt thở. Bà vợ cầm tờ giấy lên đọc: “Bà đạp ống dưỡng khí.”

 

v “Sự thử nghiệm lớn nhứt về lòng can đảm là chấp nhận thất bại mà không nản lòng.” (R. G. Ingersoll)

 

v “Ghét người khác giống như đốt nhà để tìm con chuột.” (Harry Emerson Fosdick)