GÓP NHẶT

(15/03 – 21/03/2019)

 

 

·      Thà bỏ lòng kiêu ngạo mà được người mình yêu, còn hơn mất người mình yêu vì cớ lòng kiêu ngạo.

 

·      Chúng ta mất quá nhiều thì giờ để tìm đúng người mình yêu, hoặc tìm những lỗi lầm nơi người mình đã yêu rồi, mà lại không làm tốt hơn tình yêu của mình đối với người khác.

 

·      Một trong những sự bồi hoàn đẹp nhứt trong đời là không ai chân thành giúp đỡ người khác mà không giúp chính mình.

                                                                          (Ralph Waldo Emerson)

 

·      Cách tốt nhứt làm cho mình vui là làm cho người khác vui.

                                                                                             (Mark Twain)

 

·      Bí quyết của thành công là tiếp tục theo đuổi mục đích.

                                                                                  (Benjamin Disraeli)

 

·      Người làm ra cây bút chì dạy nó năm bài học quan trọng trước khi bỏ vào hộp: (1) Bất cứ làm gì cũng để lại dấu ấn, (2) Bạn có thể sửa lại những lỗi lầm mình đã gây ra, (3) Điều quan trọng là tấm lòng của bạn, (4) Trong đời bạn phải chịu nhiều sự đau đớn khi bị gọt dũa, nhưng sẽ giúp bạn tốt hơn, (5) Muốn trở thành cây bút chì tốt nhứt bạn phải chịu sự nắm giữ và điều khiển của bàn tay nắm lấy mình.

 

·      Chúng ta có thể chữa trị sự căng thẳng tinh thần trong vòng mười bốn ngày nếu mỗi ngày chúng ta nghĩ làm sao mình có thể giúp người khác.

                                                                                             (Alfred Adler)