“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” (Ê-sai 9:5).

 

 

 

Giữa thế giới chiến tranh, đói kém, tội ác và đau khổ, trong dịp Lễ Giáng Sinh, chúng ta hát những ca khúc giáng sinh, chúng ta tặng quà cho nhau, chúng ta dùng bữa chung với nhau, vì như triết gia Soren Kierkegaard đã phát biểu: “Đời sống chỉ có thể hiểu được khi chúng ta nhìn về quá khứ, nhưng chúng ta phải sống cho tương lai.”

 

Sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Jesus được biết như sau: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta.” Ngài được sanh ra vì chúng ta, nhưng Ngài không phải được sinh ra như bao nhiêu người khác trên thế giới, mà Ngài được “ban cho chúng ta” từ thiên thượng. Chúa Cứu Thế Jesus được xưng là “Đấng Lạ Lùng” vì sự giáng sinh của Ngài, vì thần tánh và nhân tánh của Ngài, vì lời giảng dạy và các phép lạ của Ngài, về sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài. Chúa Cứu Thế Jesus được xưng là “Đấng Mưu Luận” vì chúng ta bị bối rối trước nhiều nan đề trong cuộc sống, nên chúng ta cần Ngài. Chúa Cứu Thế Jesus được xưng là “Đức Chúa Trời Quyền Năng” vì chúng ta lo sợ và sợ hãi trước biết bao nhiêu biến động trên thế giới và trong đời sống mình, nên chúng ta cần biết Ngài đang tể trị trời đất. Chúa Cứu Thế Jesus được xưng là “Cha Đời Đời” vì Ngài tạo dựng nên chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời. Chúa Cứu Thế Jesus được xưng là “Chúa Bình An” vì chúng ta sống trong một thế giới đầy hỗn loạn và chúng ta muốn sống trong một vương quốc bình an dưới sự cai trị của Ngài.

 

Mùa Giáng Sinh năm nay, hãy “xin núp trong Vầng Đá Muôn Đời” là Chúa Cứu Thế Jesus.