“Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” (Khải-huyền 2:2-4).

 

 

 

Trên đây là lời Chúa Cứu Thế Jesus gửi cho tín đồ của hội thánh Ê-phê-sô. Hội thánh Ê-phê-sô đã vâng giữ điều gì đúng và loại trừ điều gì sai, đã xem xét ai là người giảng đạo chân chính và ai là người giảng đạo giả mạo, cũng như đã chịu khổ vì đạo Chúa. Những điểm này rất tốt cho hội thánh. Nhưng hội thánh Ê-phê-sô có hai vấn đề: bên ngoài và bên trong hội thánh; bên ngoài là có những người giảng tà giáo tấn công và sự bắt bớ đạo, bên trong là “lòng kính mến” ban đầu nguội dần. “Lòng kính mến” gì ? Đó là “lòng kính mến” Chúa Cứu Thế Jesus. “Lòng kính mến” này đã thể hiện khi hội thánh mới được thành lập; nhưng rồi qua thời gian “lòng kính mến” này không phải bị mất, mà bị “nguội dần” (Ma-thi-ơ 24:12). Đôi mắt của tín đồ hội thánh Ê-phê-sô không còn “nhìn xem Đức Chúa Jesus” nữa, ưu tiên một của họ không phải là “lòng kính mến” Ngài như ban đầu nữa ; nhưng họ quan tâm đến công tác hơn là đến mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa Cứu Thế Jesus nhắc nhở tín đồ tại Ê-phê-sô rằng dầu họ hiểu biết Kinh Thánh nhiều, phục vụ Ngài không mỏi mệt; nhưng nếu không “kính mến” Ngài, họ không thể tiếp tục bước đi theo Ngài được.

 

Hội thánh Ê-phê-sô có thể được xem là hội thánh “truyền thống” với những luật lệ; nhưng tình yêu đối với Chúa Cứu Thế Jesus đã trở nên lạnh nhạt. Mật hoa thu hút con ong, chớ không phải giấm.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh